Od druhého pololetí  roku 2020 došlo k výrazné změně při získávání identifikačního čísla cizince (N.I.E) na cizinecké policii ve Španělsku. Ještě do konce letošního června bylo možné zajistit N.I.E. bezprostředně při návštěvě klienta ve Španělsku, při zaslání všech potřebných informací před návštěvou klienta ve Španělsku.

Cizinecká policie v rámci imigrační vlny zpřísnila přístup k získání N.I.E., jehož vyřízení nyní trvá nejméně 2 i více měsíců.  Proto od klientů, kteří budou plánovat cestu do Španělska a budou chtít, abychom jim N.I.E. zajistitli, budeme vyžadovat podklady pro zajištění N.I.E. s velkým časovým předstihem.

K získání N.I.E. jsou potřeba tyto informace: sken pasu, přesná adresa trvalého bydliště, zaměstnání, telefonní číslo, e-mail, jména a příjmení rodičů. K tomuto ještě klient musí přiložit fotografii (jako na pas).

Originally posted 2020-09-15 04:34:38.