Obchodní podmínky

Přehledné informace o spolupráci

Obecné informace

 • Naše firma MIA spol. s r.o., se zabývá poradenskou činností v oblasti koupě nemovitosti ve Španělsku. Úzce spolupracujeme pouze s jednou realitní společností , která je na španělském trhu již 20 let a chová se velmi korektně a spolehlivě.
 • V případě, že se po konzultacích s našimi pracovníky zde, v České republice, rozhodnete navštívit osobně Španělsko, vytipujeme Vám 10 i více nemovitostí, podle Vašich požadavků,  které si můžete osobně prohlédnout, vyfotit, natočit video, ke každé nemovitosti dostanete prospekt s cenou. Po celou dobu Vás bude doprovázet náš pracovník, který Vám bude vše tlumočit a současně s ním Vás bude doprovázet ve Španělsku i zástupce španělské realitní kanceláře.
 • Vlastní koupě nemovitosti:
 • Základní podmínkou koupení nemovitosti ve Španělsku je získání registračního čísla cizince, tzv. N.I.E. (zajišťujeme pro klienty na cizinecké policii ve Španělsku) a založení bankovního účtu klienta ve španělské bance (pomůžeme zajistit v bance Sabadell). Podle podmínek španělských bank je potřeba, aby při návštěvě banky klient prokázal daňovým prohlášením nebo výpisem z účtu z české banky, že se jedná o legální finanční prostředky klienta. Jak probíhá vlastní koupě nemovitosti:
 • 1. Klient po výběru nemovitosti sepíše se španělskou realitní kanceláří rezervační smlouvu a složí hotově ve Španělsku rezervační částku ve výši 2500,- euro.
 • 2. Nemovitost se rezervuje běžně na 1-2 měsíce, ale v době mimořádné ( covid-19) se rezervuje na 3 měsíce, aby se vše časově zvládlo.
 • 3. K ceně nemovitosti, uvedené u každého inzerátu, se musí připočítat 10% DPH, 2% poplatek notář, 1- 2 % ostatní poplatky (katastr, přepis elektřiny, vody, plynu), tzn. že celou kupní cenu včetně daní a poplatků, sníženou o rezervační částku zašle na svůj španělský účet, přes který celá koupě nemovitosti proběhne.
 • 4. Kupní smlouvu ze zákona sepisuje španělský notář, před kterým se také kupní smlouva oběma stranami podepisuje. Španělský notář zodpovídá za správnost a úplnost kupní smlouvy.
 • 5. Klient se dnem podpisu stává vlastníkem nemovitosti, může se v den podpisu smlouvy nastěhovat, kupní smlouva se zasílá na centrální katastr, kde zápis trvá nejméně 2 měsíce.
 • 6. Španělský partner zajistí přihlášení klienta jako nového vlastníka na příslušném obecním nebo městském úřadě, zajistí přepis elektřiny, vody, případně zajistí pojištění atd.
 • 7. Klientovi zajistíme právního zástupce, který bude dohlížet na koupi nemovitosti, zejména, aby nemovitost měla všechny vstupní náležitosti v pořádku, což je, katastr, kolaudace, certifikáty, energetický štítek. Náklady jsou hrazeny klientem ve Španělsku ve výši 800 – 1.000,- euro.
 • 8. Po podepsání kupní smlouvy hradí klient v České republice  1%, snížené o náklady na ubytování a cestu na letiště a zpět ve Španělsku ve výši 280 eur.
 • 9. Snahou všech je zajistit korektní a spolehlivý celý průběh koupě nemovitosti v co nejkratším termínu.

Co všechno zajístíme

 • Dopravu si hradí každý klient sám, po dohodě zajistíme letenky společnosti RYANAIR, létající na linkách z těchto měst: Krakow, Wroclav, Pardubice, Norimberk, Mnichov, Berlín, některé lety jsou jen sezónní, mohou být i lety z Vídně nebo z Prahy .
 • Dopravu z letiště vlastním vozidlem zajišťujeme max do vzdálenosti města Torrevieja a do příletu do 22 h.

Naše cena

 • Naše společnost si za poradenskou činnost účtuje poplatek ve výši 1% z ceny nemovitosti.
 • V rámci naší činnosti zajistíme dopravu na letiště a zpět, tlumočníka po celou potřebnou dobu při prohlídkách nemovitostí,  doprovod našeho pracovníka, odborné konzultace, zajištění  vyřízení N.I.E. (potřebná registrace cizince ve Španělsku), založení bankovního účtu, tlumočení u notáře, případně převzetí nemovitosti pro klienta a další služby.
 • Provize 1% je hrazena až po podpisu kupní smlouvy do 5-ti dnů naší společnosti MIA s.r.o.  v České republice buď v eurech nebo i v českých korunách podle dohody.

Náklady klienta

 • Náklady na N.I.E.  – 130,-  EURO/osoba – hradíte ve Španělsku v RK.
 • Náklady na španělského notáře na sepsání plné moci – 90,- EURO.
 • Ubytování jedné osoby v našem domě v Benimaru, 30,- EURO / osoba / noc.
 • Ubytování v hotelu La Laguna  cena dle ceníku .
 • Doprava z letiště Alicante do místa ubytování 40,- EURO při příletu a 40,- EURO na letiště při odletu.
V případě, že klient koupí nemovitost, jsou od poplatku 1 % pro naši společnost MIA s.r.o. odečteny náklady na ubytování 2 osob ve výši 60,- euro/osoba/noc a to za 3 noci, tzn. 180,- euro a náklady na dopravu z letiště a na letiště ve výši 80,- euro, to znamená, že naše společnost uhradí klientovi ubytování a dopravu z letiště a na letiště v Alicante.

Koupě nemovitosti v zahraničí není běžná záležitost, jsme připraveni Vám poskytnout perfektní servis k plné Vaší spokojenosti.