01.03.2021 / 16:15 | Aktualizováno: 08.03.2021 / 12:44

Španělsko vyžaduje od osob přijíždějících do země letecky či po moři z rizikových oblastí (včetně ČR) osvědčení o negativním výsledku PCR testu na covid-19 (RT-PCR, uznává se též test TMA, nejedná se ale o antigenní test, který se při příjezdu neuznává). Na území celé země platí nouzový stav (Estado de Alarma), a to do 9. května 2021. V případě využití letecké či lodní dopravy do Španělska musí cestující na letišti či v přístavu načíst QR kód obdržený po elektronickém vyplnění sanitárního formuláře. Povinnost testů se nevztahuje na děti mladší šesti let. Doporučujeme webové stránky španělského ministerstva zdravotnictví, kde naleznete každodenně aktualizované souhrnné informace k platným podmínkám a opatřením v jednotlivých autonomních společenstvích.

Před příjezdem do Španělska je nutné vyplnit zvláštní sanitární formulář, a to elektronicky na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Následně po odeslání formuláře by každý měl obdržet QR kód, který pak po příletu do Španělska bude muset předložit sanitárním orgánům na letišti. Akceptován je výjimečně též formulář v tištěné podobě, který je k dispozici k vyplnění na letišti.